• معرفی مدیرعامل جدید شرکت مهر78 08:05 1398/10/10
  • نود و دومین مزایده شرکت نوین مهر92 08:05 1398/10/10

ساختار خدمات

بازدید از مجتمع گوشت زیاران

بهگزارش روابط عمومی گروه مالی مهر78، روز دوشنبه مورخ 27 دی ماه، جناب آقای  حشمت الله نظری عضو محترم هیئت مدیره بانک کشاورزی به همراه جناب آقای صالحی مدیرعامل گروه مالی مهر78 و جناب آقای مهندس تقوی فر مدیرعامل شرکت سیمرغ در محل مجتمع گوشت زیاران حضور یافتند تا از نزدیک از میزان پیشرفت تعمیرات و بازسازی ساختمان اصلی کشتارگاه ،کارگاه ها، انبار، سیلو ، سردخانه ها، سالن های زهتابی، سالامبور و سایر بخش های این مجتمع مطلع گردند.

جناب آقای نظری ضمن تشکر از زحمات مدیران و کارکنان مجموعه به ویژه جناب آقای تقوی فر و آقای غفاریان ( مدیر پروژه بازسازی) و ارائه رهنمودهایی در این خصوص، بر پیگیری هرچه مصرانه تر برای اخذ پروانه بهره برداری این مجتمع و افتتاح رسمی آن تاکید نمودند.

لازم به ذکر است این مجتمع در سال 1394 طی قرارداد اجاره به شرط تملیک به شرکت سیمرغ واگذار گردیده است و تا کنون 90 درصد از مراحل بازسازی و تکمیل آن انجام گرفته است و امید است با توجه به ظرفیت های بالقوه در زمینه پرواربندی ، کشتارگاههای مکانیزه، تهیه خوراک دام و صنایع بسته بندی این مجتمع نقش اساسی در خود اتکایی در زمینه تامین گوشت قرمز را در کشور ایفا نماید.